Skip to content

ПРОИЗВЕЖДАМЕ И ДОСТАВЯМЕ ЛУБРИКАНТИ ОТ МИНЕРАЛНИ МАСЛА И НИСКО ЗАМРЪЗВАЩИ ТЕЧНОСТИ С ШИРОК КРЪГ НА ПРИЛОЖЕНИЕ.

Какво правим за вас

„Полихим-СС“ ЕООД предлага нискозамръзващи течности и смазочни материали, между които моторни, хидравлични, индустриални, компресорни, трансмисионни и турбинни масла. Компанията също така извършва дейности по събирането,транспортирането и оползотворяването на обработени масла

ВИНАГИ зад ОКОЛНАТА СРЕДА

Опазването на околната среда е един от основните приоритети на „Полихим – СС” ЕООД. Хармония и баланс между индустрия, технологии и екология са основните тенденции, които определят облика и развитието на фирмата. Грижата за опазването на околната среда и нейните компоненти, защитата на здравето на хората са се превърнали в основен приоритет в дейността. Събирането и предаването за оползотворяване на отработените масла на лизенцирани фирми, каквато е „ПОЛИХИМ-СС” ЕООД са гарант за екологично и отговорно мислене

Хидравлични масла

Хидравлични течности и смазочни масла за хидравлични системи.

Индустриални масла

Смазочни масла с широко приложение при индустриални машини и системи.

Моторни масла

Едносезонни и всесезонни, полу-синтетични и синтетични моторни масла за дизелови и бензинови двигатели.

Други масла

Трансмисионни, Редукторни, Турбинни, Компресорни и АТФ масла

Нискозамръзващи течности

Антифризи и течности за стъкла и чистачки.

ИМАТЕ ВЪПРОС? ПИТАЙТЕ!